Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van QS solutions BV en PortalTalk BV. Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door QS solutions. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
2. Privacy policy
QS solutions bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan QS solutions wordt niet aan derden doorgegeven.Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij in sommige gevallen gegevens van u nodig. Als u zich inschrijft een seminar of een evenement of als u informatie aanvraagt, worden bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet door aan derden, maar gebruiken wij uitsluitend voor diensten waarom u specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u hebt aangegeven dat u wilt deelnemen aan een masterclass of een infosessie.
2.1 Brochures en evenementen
Als u bij ons een brochure aanvraagt of zich inschrijft voor een evenement, geeft u ons de benodigde gegevens zoals uw naam en e-mailadres om uw aanvraag te kunnen behandelen. QS solutions gaat met grote zorg om met uw gegevens en zal deze alleen gebruiken om u over het onderwerp waarin u interesse hebt getoond op de hoogte te houden.2.2 QS Support Center
Als u contact opneemt met ons support center kunnen wij u vragen naar uw naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vragen of opmerkingen.2.3 Website
De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.2.4 Wat doet QS solutions ter bescherming van persoonlijke gegevens?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Wij voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.5 Hoe werkt QS solutions haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.6 Gegevens bijwerken
Als u geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als u wilt dat wij uw adresgegevens bijwerken of als u vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

> via het contactformulier op deze website

> via de telefoon: +31 (0)33 71 22 111

> of schrijf ons:
QS solutions, Afdeling Marketing
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Postbus 2571, 3800 GC Amersfoort

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

3 Externe links
Er kunnen links naar andere websites op de QS solutions website staan die totaal onafhankelijk opereren van QS solutions en waar QS solutions geen zeggenschap over heeft. Wij verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en wij adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. QS solutions is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van die websites.

4 Intellectuele eigendom
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam, het merk QS solutions en de merknamen van onze software en ook het beeldmateriaal op deze site zijn beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Amersfoort, juli 2017